virto qDyskretne i pewne odkrywanie bogactw pejzaży dźwiękowych

Oferta Virto Q to wyjątkowo elastyczny zestaw produktów z szeroką gamą opcji — od najmniejszego aparatu aż po najsilniejszy aparat pełnomałżowinowy. Wszystkie modele Virto Q są dostępne na czterech poziomach możliwości.

Oferta produktów indywidualnych Virto Q zapewnia niezwykłą stylistykę oraz elastyczność dzięki szerokiej gamie opcji.

  • Oferta produktów indywidualnych oparta na technologii platformy Quest
  • Cztery poziomy możliwości od Premium do Essential
  • Wszystkie rozmiary obudów (od IIC do FS) oraz baterii (od 10A do 13)
  • Różne poziomy mocy, w celu dopasowania do szerokiej gamy niedosłuchów

Modele nano (IIC) dostępne są z urządzeniem MiniControl, aby zapewnić użytkownikom dostęp do większej liczby krajobrazów dźwiękowych.