Refundacje

Liczenie na kalkulatorzeRefundacja za aparat słuchowy i indywidualną wkładkę uszną przysługuje Ci z Narodowego Funduszu Zdrowia,  jeśli w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymałe(a)ś dofinansowania do aparatu słuchowego. W przypadku obustronnego ubytku słuchu pow. 41 dB przysługuje Ci refundacja na 2 aparaty słuchowe z wkładkami raz na 5 lat. Dopłata NFZ do aparatu słuchowego dla osoby  dorosłej pow. 26 roku życia wynosi 700,00 zł t.j. 70% z kwoty 1.000,00 zł - limitu , niezależnie od jego ceny, do wkładki 50,00 zł. - 100% limitu.

Dopłata NFZ do aparatów słuchowych dla dzieci i młodzieży  uczącej się do 26 l. wynosi 2.000,00 zł za 1 szt. raz na 3 lata. NFZ dopłaca do 2 szt. aparatów słuchowych w przypadku obustronnego ubytku słuchu pow. 41 dB . Dopłata NFZ do wkładek dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia wynosi 60,00 zł za szt.

O szczegóły pytaj u nas lub w Punktach Ewidencyjnych NFZ.

Aby uzyskać refundację części kosztów zakupu aparatu słuchowego należy:

  1. Z aktualnym skierowaniem od lekarza rodzinnego udać się do Poradni Laryngologicznej
  2. Laryngolog wypisze wnioski refundacyjne na aparat słuchowy i wkładkę douszną
  3. Z wnioskami należy się udać celem ich potwierdzenia do punktu rejestrującego NFZ.
  4. Osoby z grupą inwalidzką lub stopniem niepełnosprawności, mogą starać się jeszcze o dodatkowe dofinansowanie z PFRON. Szczegółowych informacji można zasięgnąć u lekarza laryngologa i w punkcie doboru aparatów.

Jesteśmy w stanie pomóc pacjentom starającym się o dofinansowanie z Fundacji TVN, Fundacji Polsat oraz Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko". Dotyczy to przede wszystkim refundacji na aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży. O pomoc w Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko" mogą ubiegać się osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Sprzedaż ratalna

Firma dor-MED oferuje zakup aparatu słuchowego w bezprocentowym systemie ratalnym, aby ułatwić pacjentom finansowanie zakupu. Umożliwia to często zakup aparatu wyższej jakości i korzystanie z jego zalet od pierwszej wizyty w naszym punkcie doboru aparatów.

 


Masz pytania do nas? Z przyjemnością nie odpowiemy. Napisz lub zadzwoń!

Czytaj więcej